Pentek Inline Filter

Showing all 16 results

 • Pentek GS-10ALS-B, Inline GAC & Scale Inhibitor

  $28.00
  Part#: GS-10ALS-B
 • Pentek GS-10ALS-H, Inline GAC & Scale Inhibitor

  $32.00
  Part#: GS-10ALS-H
 • Pentek GS-10CAL-RO-B, pH Stabilizing Calcite/Carbon Inline Filter

  $20.00
  Part#: GS-10CAL-RO-B
  Top Seller
 • Pentek GS-10CAL-RO-H, pH Stabilizing Calcite/Carbon Inline Filter

  $22.00
  Part#: GS-10CAL-RO-H
  Top Seller
 • Pentek GS-10CB-1-H, 1 Micron Inline Carbon Block

  $22.00
  Part#: GS-10CB-1-H
 • Pentek GS-10CB-5-B, 5 Micron Inline Carbon Block

  $22.00
  Part#: GS-10CB-5-B
 • Pentek GS-10EXTRA.5-B, Inline KDF/GAC Filter

  $30.00
  Part#: GS-10EXTRA.5-B
 • Pentek GS-10EXTRA.5-C, Inline KDF/GAC Filter

  $30.00
  Part#: GS-10EXTRA.5-C
 • Pentek GS-10pH-G10, Inline Scale Inhibitor

  $20.00
  Part#: GS-10pH-G
 • Pentek GS-10RO-B, GAC Inline Filter

  $20.00
  Part#: GS-10RO-B
  Top Seller
 • Pentek GS-10RO-C, GAC Inline Filter

  $20.00
  Part#: GS-10RO-C
 • Pentek GS-10RO-G, Inline GAC Filter

  $24.00
  Part#: GS-10RO-G
  Top Seller
 • Pentek GS-10RO-H, GAC Inline Filter

  $24.00
  Part#: GS-10RO-H
 • Pentek GS-10SED-5-G, Inline Sediment Filter

  $24.00
  Part#: GS-10SED-5-G
 • Pentek GS-210DI-B, TDS Reduction Inline Filter

  $39.00
  Part#: GS-210DI-B
 • Pentek GS-215DI-B, TDS Reduction Inline Filter

  $49.00
  Part#: GS-215DI-B